2012-Vagy a Hinduizmus jóslata? | Önmegvalósítás.hu

2012-Vagy a Hinduizmus jóslata?

2010. november 02. kedd, 12:03 | karma tsering

Sok vallásban találhatunk jóslatokat próféciákat a végítéletről, az ítéletnapról. Nincs másképp ez a Hinduknál sem, hiszen a Világkorszakok folytonos körfogásaiban a Legfelsőbb Úr Avatárái, a korszakok és korszakkörök végén mintegy bezárva azokat, a meghatározott időben jelennek meg. Így történt ez a jelen korszakkörben is, amikor Ráma Király, mint Visnu felhatalmazott küldötte – Avatárája, állította helyre az igazságot a Földön. Később a harmadik korszak végén az Úr, Krisna által állította helyre a hanyatló Dharmát, - az igaz törvényt. Ezzel együtt a hanyatlást már nem lehetett megállítani, és a Bharata fiak nagy testvércsatája, végül pedig Krisna távozása jelezte a negyedik az utolsó kor, a Kali-Júga beálltát. Majd mint az írások mondják, megjelent Buddha, a jelen korszakkör utolsó előtti felhatalmazott inkarnációja, aki egyszerű, bölcs , könnyen követhető tanításaival, minden tévelygő lélek számára utat nyitott a világosság, a Legfelsőbb Úr felé. A Kali-Júga napjainkban is tart. Hiszen nézzünk csak jól körül, milyen irányba, hová is tart most a világ, az emberiség. Mennyi értelmetlen, a tudatlanságból fakadó bűn, szenvedés és fájdalom vesz körül minket. Mint mondják az igazság egy, de számtalan út vezet feléje. A Kali-Júga évezredekig tartó sötét, szenvedésekkel teli korában, végül már teljesen elhatalmasodnak a gonosz erők, amik ellen mindhiába küzd szélmalom harcot, mindaz a kevés jó ember, aki még megmaradt. Így a torzulás korszakában szinte minden erény és igazság eltűnik. Ebben a korban amely 432,000 évig tart, az emberek többsége már csak súdra –vagyis a legalsóbb kaszthoz tartozó tulajdonságokkal rendelkeznek. Az emberek gonoszak, rosszindulatúak, szeretet és megértés nélküliek, ráadásul többségük szegény és koldus. Szinte mindenki boldogtalan, mert nem méltóak a boldogságra, és az emberek nem találják, de egyáltalán nem is keresik az Istenhez – az igazsághoz vezető utat. Minden alantas dolgot nagyra értékelnek és szinte örömüket lelik a rosszban. A tudatlanság kötőerejére jellemzően, minden ételt mohón és válogatás nélkül megesznek. Az emberek kifosztják egymást és a tolvajoktól hemzsegő városokban élve, még egymástól sem lesznek biztonságban. A férfiakon az asszonyaik uralkodnak majd, akik miatt erkölcstelenségeik és vég nélküli bujálkodásaiknak köszönhetően, rendkívül megnő a nemkívánatos népesség. A jóslat szerint, amikor már minden iszonyú zűrzavarba fullad, és a földi élet is reménytelenné válik, eljön a vég. Így a kor végső sötétségében és káoszában, várhatóan nagy kataklizma köszönt az emberiségre. A végső pusztulásra szörnyűséges előjelek fognak figyelmeztetni. Száz évig tartó aszály lesz, ezek után pedig hét Nap tűnik fel az égen, és azt a kevés vizet is ami még megmaradt, felszárítják. A kiszáradt Földet szörnyűséges tűz fogja felperzselni, amit a szelek terjesztenek majd el. Legvégül eljön Ő Kalki ki nem más mint maga Visnu, a Legfelsőbb Úr Avatarja. Kalki erőteljes, tekintélyt parancsoló, sugárzó ifjú képében jelenik majd meg a Földön. Fején koronát viselve, szárnyas hófehér paripa hátán, kezében pedig az igazság kétélű kardja lesz. Senki nem állhat majd meg előtte. Szeméből pusztító tűzláng sugárzik majd, és jelenlétének ragyogó sugárzása szinte megvakítja a hitetleneket. Aztán felemeli csillogó kétélű kardját és megremeg az egész Föld. Kalki véget vet a gonoszságba, erőszakosságba, és törvénytiprásba süllyedt Földi világnak. A hitetlenek ráeszmélnek helyzetükre és a valóságra. De ekkor már késő, megkapják gonosz tetteik jutalmát a végső halált. Rengetegen elpusztulnak és csak az a kevés igaz ember marad meg, aki tiszta életet élt, és szívében mindig az igazság fényét hordozta. Kalki a megmaradt igazakat felmagasztalja és méltóan megjutalmazza hűségüket. Az igazak biztos helyre, paradicsomi körülmények közé kerülnek, de a Föld immár nem kerülheti el végső pusztulását. A hosszú aszály, és a rengeteg tűzvész után, óriási esőzések lesznek melyek tizenkét éven keresztül tartanak majd, amelyben elmerül az egész világ. Így pusztul el a Föld népessége, mint már annyiszor. Ezek után Brahmá visszavonja a szeleket, és aludni tér, amíg csak el nem jön az ébredés és Újrateremtés ideje. Ezáltal következik be a Korszakkört bezáró nagy éjszaka, aminek vizei mindent beborítanak. Brahmá éjszakája után, pedig új Világhajnal, ezzel együtt új teremtés kezdődik, így ismét elindul az új Korszakkör, első korszaka. Az idő és a teremtés végtelen Óceánjában, a különböző hosszúságú időciklusok- korszakok örökös körfogásban követik és egészítik ki egymást. Ám a határtalan Univerzumok fenséges és végelláthatatlan tengerében, a Legfelsőbb Úr mindenhol és minden korszakban időről-időre megnyilvánítja végtelen bölcsességét, hatalmát és szeretetét, hogy végül mindenki visszataláljon a legősibb és legnagyobb igazsághoz, hozzá!

Mindez csak részlet a 2003-as A Bhagavad Gítá-ahogyan én látom című könyvemből!

Még szerencse,hogy ezt mi nem fogjuk megérni:) /Ha hihetünk az
2010. november 02. kedd, 22:40 | Éva.

Még szerencse,hogy ezt mi nem fogjuk megérni:)
/Ha hihetünk az ,,írásoknak'',ez még jóval több mint ezer év.../

Pontosítsunk!
2010. november 02. kedd, 23:10 | Ramina

Csak azt nem értem és ezért kérdem tőled Karma Tserin, hogy hogy jön a hinduizmus leirása az elkövetkező korszakokról, 2012-höz?

Leegyszerűsítve összefoglalom.
A hindu világkép szerint van egy személytelen, kifejezhetetlen, meg nem nyilvánuló Ősok, Őseredet.
Ebből kiárad az az Erő, amely már tevékeny és ható. Ha az elvégezte munkáját, ismét visszahúzódik a meg nem nyilvánuló Őseredetbe. Aztán ez így megy örökkön örökké......kifejezhetetlenül hosszú eonok után a Mozdulatlanban, Őseredetben újra megrezdül a létesítő indíték, kiárad belőle a megnyilvánuló Erő és ezzel együtt a mindenség finom szellemanyaga.
Az Erő,ami hat és tevékeny és megszemélyesül, azt hivja ez a tanitás Istennek.(három egyetemes folyamatot irányit ez a tevékeny Erő vagyis Isten maga, ezért 3 névvel illették: Brahma,Visnu,Siva)

A földi létben 1000 ciklus van, amelynek időtartama 4 millió 320 ezer földi év.Mindegyik ciklus 4 korszakból(jugából) áll. Először tart a Szatja juga-Aranykor, második a Tréta juga, harmadik a Dvápara juga és negyedik a Káli juga, ahol most vagyunk. A jugák nagyon hoszúak. A Káli juga pl. 360 000 év, amely Kr. előtt 3000-ben már elkezdődött!(pont a Mahabharata tesvér háborújával kezdődött)
Amikor a 4 jugából álló ciklus véget ér, kezdődik egy újabb ciklus...és igy tovább.

A 4 jugában tartó ciklusokban mindig ugyanaz a forgatókönyv.
Először az emberek nemesek, nincs szenvedés, a magasabb világokkal, Istennel való kapcsolat töretlen.
Mire a ciklusban lévő utolsó, negyedik,Káli jugához érünk, akkor vannak az emberek a legrosszabb helyzetben. Akkor van az, amit Karma Tsering is ecsetelt, hogy a gonoszság uralkodik, Istent már nem is keresik, de nem is tudják megtalálni az emberek, az igazság és az isteni törvények a porba hullnak és szenvedés van.
Ebben a korban élünk most.

És itt kanyarodom vissza a kérdésemhez. A Káli juga 360 ezer évig tart és ebből lement kb 5-6 ezer évecske. Hát hol vagyunk még a végétől?
Van még 355 ezer év a Káli jugából.
Hogy jön ez 2012-höz, hiszen semmi nem mutatja a hindu tanitás szerint, hogy köze van 2012-nek bármihez is?

Amiről te irtál Tserin, az az utolsó,1000. ciklus végén történik. Akkor lesz majd az az apokaliptikus aszály, tűz, viz stb és akkor jelenik meg Kalki hogy véget vessen a gonoszságnak a földön. De ez csak részleges világvége, helyesebben csak a földi világ egyik hatalmas szakaszának a vége, amelyet új szakasz hajnala követ majd. Akik gonoszak, tudatlanok voltak, azokat sem tünteni el Kalki örökre, hanem megint hozzáláthatnak a szellemi kibontakozás lassú és nehéz munkájához.

Forrás:Baktay Ervin hinduból forditott anyagai

karma tsering képe
Köszönöm a pontosítást!
2010. november 04. csütörtök, 18:45 | karma tsering

Jó kérdés, hogy jön ide 2012-?- ezért volt a vagy szócska, mivel többféle jóslat létezik, valamelyik csak bejön? Persze reménykedjünk, hogy nem. -Ha a Hinduknak van igaza akkor még persze ráérünk- én csak az egyik verziót írtam le a sok közül, hiszen 2000-ben is vártuk a világvégét, de szerencsére nem történt meg. Mindez azért van véleményem szerint, mivel a jövő képlékeny, az emberiség javíthat vagy rombolhat is saját sorsán. Részemről igazán a Spiritizmust tartom irányadónak, ahol a Szellemek könyvében- azt mondják, hogy a mai túlnépesedett emberiség is el fog tűnni, akárcsak egykor Atlantisz, népe, és ahogy a Hinduk írják ez már sokszor megtörtént itt a Földön. Szintén- Baktay Ervin- híres Indológus anyagát, én is ajánlom mindenkinek- és saját cikkemet is http://onmegvalositas.hu/topik/teremtes_es_idoszamitas_hinduizmusban

u.erika képe
Hüha!
2010. november 04. csütörtök, 21:36 | u.erika   Előzmény

Gyerekek!
Világvége!?
Hogy hogy 2000-ben IS világvégét vártunk?
Én pl. nem.

Mondjuk akkor nem is szólt senki sem..... :P

Szóval akkor világvége 2012-ben? ;)
S pontosan hol és mikor?
Megpróbálom úgy intézni hogy ott legyek. :)))

Ööö ha késnék esetleg kezdjétek el nyugodtan nélkülem. ;)

Üdv!Erika

karma tsering képe
Világ- Vége?
2010. november 07. vasárnap, 15:15 | karma tsering

Igen 2000- ben is sokan várták a Világ-végét! Voltak akik bunkert építettek, mások meg a Föld alá költöztek. Sőt léteznek, az ezzel a témával foglakozó, úgymond szekták is, amikről a médiában is lehetett sokat hallani, de szerencsére, mondhatjuk- közkívánatra a Világvége elmaradt. Reméljük ez így is marad! Mivel csak azért nem történt meg, állítólag, mivel a Föld népe kapott egy újabb esélyt. 2012-ről vagy a Maják jóslatáról, pedig szintén eltérőek a vélemények. Sokan háborúkról beszélnek, mások pedig arról, hogy a Föld egy magasabb dimenzióba lép fejlettsége álltal, és az emberek tudatosabban kezdenek élni. Viszont, hogy mi lesz, az nemsokára kiderül, mivel a jővő képlékeny bármelyik varáció megtörténhet!

Én úgy tudom /ami persze nem jelent semmit:) /,hogy a
2010. november 07. vasárnap, 19:10 | Éva.   Előzmény

Én úgy tudom /ami persze nem jelent semmit:) /,hogy a ,,sötét''kor-amiben most élünk-és az ,,aranykor''
-ahova annyira vágynánk,sajnos nem egy dimenzióban zajlik.
Nem megy át egyik a másikba.Valahogy párhuzamosan zajlanak ezek a világok,tehát akik a káli yugába születnek,azok abban is maradnak végig,és közben alakul az ,,aranykor'' egy másik világban,de ez nem a mi világunk folytatása.
Ez elég rossz hír,de ez nem csak a ,,régiek'' meglátása,hanem a modern fizika is ilyesmiről beszél a sok világ elméletével.
Azt nem tudom ,hogy van e átjáró a két világ között ,van e lehetőség erre,viszont ,,normálisan ezek szerint
lefut a sötét kor ,és akik abba születnek,azoknak az a valóság,az aranykor pedig párhuzamosan elindul egy másik világban.Vagyis ,hogy mi itt arról csak álmodhatunk max:)

karma tsering képe
Világ- Vége?
2010. november 11. csütörtök, 16:29 | karma tsering

Szia! Köszi a hozzászólást! Sajnos csak most volt időm írni. A Hinduizmusban nagyon sokminden kétértelmű, és jelképes, ezért gyakran csak a beavatottak értik meg azt. Nekem az a véleményem, hogy az emberiség, ma nem jó felé halad. Évről-évre több és mind nagyobb természeti katasztrófák vannak. Ráadásul az emberek több Országban is háborúznak, a Világbéke és egyettértés szerintem még nagyon messze van, ha ugyan lesz ilyen. Jelenleg, a Földön, minden az egymás kizsákmányolása, és a pénz körül forog. Közben pedig tönkreteszünk magunk körül mindent. Valószínű sajnos, hogy amíg komolyabb katasztrófa nem történik az emberiség nem fog megváltozni, mivel eddig sem tette! A Föld, pedig egy nagyon kemény kiképző hely, minden szempontból, ha már szó esett a Dimenziokról és Világokról. -azt pedig, hogy melyik Világba kerülünk, az egyrészt függ a fejletségi fokunktól, karmánktól, tanulási szándékunktól, és lehet, hogy küldetésünktől is, nekem ez a véleményem.

Az én véleményem, hogy a világvége már elkezdődött és
2010. november 21. vasárnap, 13:31 | shadow187

Az én véleményem, hogy a világvége már elkezdődött és csatlakozom az előttem szólóhoz is miszerint az aranykor párhuzamosan fut ... Miért is ?? Azért mert a mai buddhik, jogik, stb. ők mindig is az aranykorban éltek tudatban legalább is ... de ha tudatban ott tudsz élni akkor nem a romlást látod magad körül hanem fényt ... és ide tennék egy idézetet csak, hogy értsétek amiről beszélek ... --“Az vagyunk, amit gondolunk. Mindaz, ami vagyunk, a gondolatainkból táplálkozik. Gondolatainkból építjük fel a világunkat.” (Buddha)--
Az hogy a Dharma ezt a létet eredményezi a fizikai világban azt csakis azon embereknek köszönhetjük akik elhozták ezt a kort és azoknak ki ezt folyamatosan fenntartják így gátolva az igaz aranykor eljövetelét ... Ezt sem a buddhik sem a jogik ect. nem tudják megváltoztatni világi értelemben, de a saját környezetükre is rá nyomja a bélyegét ... Viszont ez a bélyeg nem gátolhat minket a szellemi felemelkedésben és a megvilágosodásban amivel elérhetjük a kezdeti aranykort és szétsugározhatjuk a környezetünkre is, hogy ők is továbbvihessék ... Így fut párhuzamosan a két kor. Az én meglátásom hogy a világvége nem misztikusan megírt jelenségek képében fog lejátszódni, minthogy a tanok sem mindig szó szerint értendőek hanem van egy mély-értelme. Ha ezt rá tudod vetíteni a jelen korra meglátod az igazi apokalipszist. A vízhiány a 3. világban ... a háborúk szintén ott és a "hideg háborúk" fajok, népek, népcsoportok, vallások közt.
Valamint még annyit fűznék hozzá a témához, hogy sem a hinduizmus de legfőképp a buddhizmusban nem beszélhetünk "istenekről" ezen ideológiák, tanok "vallások" nem beszélnek egyik ponton sem ilyesmiről ... természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincsenek felsőbb hatalmak ... csak az amit mi képileg megjelenítve látunk pl.: Kali ... az nem maga egy személy vagy egy isten hanem egy korszak, egy esemény stb. mint a "keresztény-nyugati világban" a halál jelölése a kaszás csontváz gót szerzetesi göncben ... minden "istenség" mögött a mély-értelmet kell meglátni és megérted a tanítását, ideológiáját ennek a nézetnek "vallásnak, vallásoknak". Akkor fogsz tudsz igazán látni és megérteni ezeket a dolgokat, ha legalább csak addig míg ezzel foglalkozol kibújsz egy kicsit a nyugati szellem és a mindennapok burkából.

Mindenkinek békés és kellemes napot kívánok!
Valamint ajánlanák a figyelmetekbe egy szúrát angol és telugu nyelven van feliratozva a szúra éneke telugu nyelvezetű érdemes elolvasni és értelmezni az angol szöveget. Ha valaki esetleg nem beszél olyan jól angolul akkor annak ajánlom a Google fordító alkalmazást és a dal linke után a szöveg is megtalálható.
http://www.youtube.com/watch?v=BOK8f7ZymDI&feature=mfu_in_order&list=UL -- dal (telugu - angol)
http://www.drba.org/dharma/heartsutra.asp -- szöveg (angol)

Sambodhi Arayika - Shadow187

Mantra
2010. november 21. vasárnap, 13:36 | shadow187

És még egy kellemes mantrát is ajánlanék az olvasók figyelmébe ... nekem tetszett a "gayatri mantra" egy modernebb feldolgozásban.

http://www.youtube.com/watch?v=YW8IjcOWtlI

Sambodhi Arayika - Shadow187

karma tsering képe
Világ-Vége?
2010. november 26. péntek, 23:06 | karma tsering

Köszönöm az ajánlásodat! Tényleg, hasznosak ezek a videók! Nekem az a véleményem, hogy bármi lesz is, mindenki másképp éli meg, a fejlettségi fokától függően, ezt a véget! Hiszen ahogy nincs két egyforma, újjlenyomat, úgy nincs két egyforma ember, sőt egyforma vélemény sem! -ezért nem is lehet egyként, talán csak hasonló "élményként" megélni! Párhuzamos Világok- és különböző létsíkok, természetesen léteznek, és csak magamat tudom ismételni, hogy, mindenkinek előbb, vagy utóbb el kel érnie, a megvilágosodást. Viszont, ne higgyük azt, hogy a Föld az Univerzum közepe, és minden, csak itt történik, mint sokan gondolják! A fejletségi foktól, szándéktól, és esetleg küldetésünkből kifolyólag, millió számú Világba kerülhetünk, amit a szabad akaratunk és személyes karmánk is befolyásol! -legalábbis nekem ez a véleményem!

Jóslat 1000 évre
2011. március 21. hétfő, 16:11 | Látogató

Jóslat
Ezer évre mondom el az emberiség történetét.
Jóslat 1000 évre.

Nagy változások előtt áll a föld lakossága. Bekövetkezik az ősi jóslat, miszerint az emberek a sok gonoszság és alávalóság miatt rájönnek, meg kell változtatni eddigi életvitelüket.
A változás a Kárpát-medencéből fog elindulni, mivel az itt élő emberek lelki többlettel rendelkeznek, valamint ők birtokolják az ősi szakrális tárgyat, a Szent Koronát. E korona egyik része a világ első nagy királyának, Nimródnak a koronájából származik, ékkövei pedig közvetítő szerepet töltenek be a régmúlt és a jövő között. Minden földi hatalomnak és az összes létező javaknak a kizárólagos tulajdonosa a Szent Korona. Fennhatósága arra a területre vonatkozik, amely területen élő népek elfogadják ezt az alaptételt.
Először Európa népei fogják követni a megújulást, majd Afrika északi területei és Indokína. Ezt követően az egész világ csatlakozni fog a megújuláshoz.

A változások a következő területeken mennek végbe:

Meg fog szűnni az egyes emberek, vallási vagy politikai csoportok, kormányzók, helytartók vagy hadurak hatalma. A nép nem fogja tovább tűrni a demokráciának hazudott álságot. Egyszerűen ki fogja nyilvánítani akaratát, miszerint csak a nép érdekeit képviselő, az emberiség felemelkedéséért tevékenykedő vezető réteget fogad majd el. Minden hatalom egyedüli és kizárólagos tulajdonosa a Szent Korona lesz. Földi lény a főhatalmat ezután már soha nem ragadhatja magához.

Az országok irányítását és működését a Szent Korona Jogrendszer fogja megszabni. E szerint minden létező tulajdonjog a Szent Koronát illeti. Az ingatlan és ingó javakat pedig a hozzáértő személyek birtokba veszik, vagy birtokba kapják.
A közfeladatokat olyan személyek fogják ellátni, akik feddhetetlen előéletűek, olyan iskolai végzettséggel rendelkeznek, mely iskolák a közfeladatok ellátását fogják tanítani. Csak hivatásos vezető láthat majd el közügyeket irányító tevékenységet, semmilyen szintre, semmilyen posztra nem kerülhet választott vezető.
Soha többé nem lehet közfeladatot ellátó az, aki nem a köz javára tevékenykedik, kiderül, hogy valamelyik pártnak, szektának vagy titkos szervezetnek tagja vagy tagja volt. Továbbá, ha korrupciós ügybe keveredik, bűncselekményt vagy súlyos szabálysértést követett el, vétett a közerkölcs normái ellen, családi élete rendezetlen, vagy egyéb magánéleti tevékenysége sérti a szabályokat, valamint ha kiderül, hogy a közfeladat mellett bármilyen más munkakört vagy tisztséget ellát, amelyet nem a hivatali ügyrend szerint kell neki ellátnia. Súlyosabb esetben a közeli hozzátartozóira is ki fogják terjeszteni ezt a büntetést.

Jelentősen meg fog változni az emberek viselkedése. Tiszteletben fogják tartani a törvényeket, betartják a viselkedés alapvető szabályait. Mindenki igyekszik a legjobb tudása szerint tanulni és dolgozni. A megtermelt javak elosztása igazságos lesz. Ez által meg fog szűnni az emberek közötti nagyfokú anyagi különbség. Az irreálisan alacsony és magas jövedelmek megszűnnek. Mindenki köteles lesz igazolni, hogy miből tartja el magát és családját. Ismét bevezetik a közveszélyes munkakerülőkkel szembeni kényszerintézkedéseket.

Meg fog szűnni a demokrácia. Helyette a jogalapú társadalmat fogják kialakítani.
Soha többé nem lehet majd választási csalással hatalomhoz jutni. Minden irányító közfeladatot a megfelelő közügyi felsőfokú iskolában végzettek fognak ellátni.
Megszűnik majd a népképviselet. Az országos, illetve az egész földet érintő kérdésekben csak és kizárólag elektronikus szavazással lehet majd dönteni. Azok szavazhatnak majd, akik nagykorúak, cselekvőképesek, büntetlenek, állandó lakáscímük van, az ingatlan-nyilvántartásban szereplő lakó ingatlannal rendelkeznek, valamint megfizették a kirótt köztartozásokat. Szavazni a kornak megfelelő eszközzel fognak (mobiltelefon, internet stb.). A szavazatokat száz évig meg kell őrizni, azokat bármikor ellenőrizheti majd a szavazatát leadó.

Meg fog szűnni a bűnözés és a terrorizmus. Terrorista az, aki másokat fizikailag, lelkileg, szellemileg vagy anyagilag terrorizál.
A bűnözők és terroristák közé sorolódnak majd különösen azok, akik:
• Mások alapvető jogait, szabadságjogait megsértik.
• A közösség által rájuk ruházott hatalommal visszaélnek.
• Más népeket, népcsoportokat, nemzeteket megszállva tartanak.
• Fegyvereket gyártanak, fegyvereket forgalmaznak vagy fegyvereket használnak. Kivéve az önvédelmi eszköznek minősülő személyes tárgyat.
• Meglopják vagy megkárosítják a közvagyont.
• Mások javait eltulajdonítják, megkárosítják.
• Akik másoktól uzsorát szednek.
• Akik mások javait élik fel.
• Másokat emberségében megaláznak, megsértenek vagy ok nélkül rossz hírét keltik másoknak.
• Mások életére törnek.
• Erőszakkal kényszerítenek bárkit olyan nézetre vagy cselekedetre, amelyet Ő nem tart helyesnek.
• Gyűlölködést szítanak.
• Hamisan tanúskodnak.
• Akiket a közvélemény, közerkölcs bűnözőnek tart.

Meg fognak szűnni a jelenleg működő egyházak és szekták, mivel a legtöbb egyházban, illetve szektában önzésre, gonoszságra, más vallásúak gyűlöletére, és saját isteneik, szentjeik, bálványaik imádatára tanítanak. Helyette önkéntes alapon szerveződő ősi közösségek jönnek létre, amelyek mások alapjogait nem sérthetik. A templomok múzeumokként, illetve közösségi házakként fognak működni.

Meg fogják szüntetni a vallási és etnikai inkvizíciót. Mások meggyőződését, véleményét erőszakkal, vagy fenyegetéssel tilos lesz befolyásolni.

Meg lesz oldva az emberek kedvezményes mágneskártyás tömegközlekedése. A tömegközlekedési eszközök nem bocsáthatnak ki környezetre káros anyagot. Saját jármű használata alkalmi vagy sport célra lesz csak engedélyezve. A tömegközlekedést csak indokolt esetben lehet majd igénybe venni. Például munkába járás, bevásárlás, pihenés, üdülés stb. Lesznek saját maga által vezetett tömegközlekedési eszközök is, melyeket az utcákban elhelyezett parkolókban lehet majd megtalálni, illetve otthagyni. Hosszabb utakra a nagyobb és gyorsabb eszközöket fogják használni.

Az emberek alapvető jogaihoz fog tartozni többek között a lakhatáshoz való jog, a munkához, tanuláshoz, kulturális ellátáshoz, egészségügyi ellátáshoz, a pihenéshez, a védelemhez, az élethez, a szabadságjogok mindegyikéhez való jog, valamint az ide sorolt egyéb jog. Aki e jogainak a gyakorlásában bárkit korlátoz, az bűncselekményt követ majd el.

Kétféle vállalat típus lesz. A közfeladatokat és közszükségleteket ellátó vállalatok csak és kizárólag közösségi kézben lehetnek majd. Ezek lesznek a közvállalatok. Összesen harminc fő alatti vállalatok, illetve háromszáz hektár alatti gazdaságok lehetnek magánkézben is. Ezek lesznek a magánvállalatok. Ha a vállalat értéke meghaladja az egy lakosra eső érték harmincszorosát, akkor közösségi kézbe kell adni.

Minden embernek joga lesz a nyugdíjba vonuláshoz. A nyugdíjba vonulás korhatára, valamint a nyugdíj összege központilag lesz meghatározva. Minimális összege annyi lesz, amely fedezetet nyújt majd a nyugdíjas alapvető jogainak maradéktalan gyakorlásához. Meg lesz határozva a maximális nyugdíj összege is, amely összeg nem haladhatja majd meg a minimális nyugdíj másfélszeresét.

Szigorú magatartási és viselkedési szabályok lesznek bevezetve. Meg fog szűnni a közösséget zavaró magatartás jelentős része. A visszaeső bűnözőket a korábbiaktól is szigorúbban fogják büntetni. A halált okozó bűncselekményben visszaeső bűnöző halálbüntetést is kaphat majd.

Minden embernek joga lesz a tulajdonát, testi épségét, vagy hozzátartozóit megvédeni az elkövetővel szemben. A helyzettől függően, akár a támadó életének kioltása árán is.

Jelenleg négyféle maffia létezik. Ezek: az állami, a politikai, a gazdasági és a bűnözői maffia. Mind a négy azt mondja, add ide a megtermelt javaid jelentős részét, én pedig megvédelek, biztosítom a zavartalan és gondtalan működésedet. Ebből persze egy szó sem igaz. Meg fog szűnni mind a négyféle maffia. Az állami azért, mert hivatásos vezetők fogják irányítani az államot, és alig marad olyan feladat, amelyet nem a lakosság fog szavazással eldönteni. A politikai azért, mert semmilyen hatalomhoz nem fognak hozzájutni. A gazdasági azért, mert normális jövedelem mellett nem lehet gazdasági függésben tartani senkit. A bűnözői maffia pedig azért, mert a törvények szigora felszámolja majd.

Ezer évre meg fognak szűnni a háborúskodások. Az életszínvonal kiegyenlítődik. Nem fűződik majd érdeke egyik államnak vagy közösségnek sem a háború kirobbantásához. Tilos lesz fegyvert gyártani, értékesíteni, vagy használni. Fegyverhasználatra kizárólag a Föld Védelmi és Békefenntartó Alakulatainak lesz joguk, valamint vadászat és sport céljára lehet majd szigorú feltételek mellett fegyvere magánszemélynek.

Minden ember büntetlenül ellenállhat majd abban az esetben, ha a szabályokat mellőzve, vagy kijátszva mások hátrányos helyzetbe akarják juttatni őt. Az ellenállás joga csak olyan mértékben lesz gyakorolható, hogy azzal más emberek alapvető jogait ne zavarja az ellenálló.

Nem lesz világvége, se most, sem az elkövetkezendő ezer esztendőben, sem azután. Viszont vége lesz a gátlástalan, gonosz emberek hatalmának. Újra érvényre fog jutni az ősi hitvallás, amelyet Anyahita, Agaba és Jézus is hirdetett.

A következő ezer esztendőben olyan mértékű gazdasági és tudományos fejlődésen esik át az emberiség, amilyenről még álmodni sem mert volna. Beteljesedik az ősi vágyakozás. Szebb és tartalmasabb életet fog élni a föld lakossága.

Mindezek megvalósulása már elkezdődött. Az emberek várják a megújulást. Várják, hogy emberhez méltó életet éljenek. Azt mondják, átéltünk már sok nehéz korszakot, miért ne jöhetne egy valóban emberhez méltó időszak.

Itt állunk a nyitott kapu előtt, haladjunk át rajta!

Budapest, 2011. 03. 05.

Nagyon örülnék ,ha igy lenne!Ezt honnan meritetted?Kiváncsi
2011. április 15. péntek, 11:59 | etele   Előzmény

Nagyon örülnék ,ha igy lenne!Ezt honnan meritetted?Kiváncsi lennék ,hogy mit szolnak ehhez a többi népek,mintha a zsidóknak más forgatókönyvük lenne,meg a plejádiaknak is,talán a keresztényeknek(akik más népek fiai)is.

Köszönöm, én nem kérnék ebből :) Viszont egy biztos, ebben a
2011. április 15. péntek, 13:30 | Látogató (útkereső)   Előzmény

Köszönöm, én nem kérnék ebből :) Viszont egy biztos, ebben a neokommunista Szép Új Világban a jogászoknak arany élete lesz :D

Ezek a részek meg szerintem kiigazitásra szorulnak, mert kicsit ellentmondásosak:
"Minden embernek joga lesz a tulajdonát, testi épségét, vagy hozzátartozóit megvédeni az elkövetővel szemben. A helyzettől függően, akár a támadó életének kioltása árán is."
"Tilos lesz fegyvert gyártani, értékesíteni, vagy használni."

"Jelentősen meg fog változni az emberek viselkedése ... Mindenki igyekszik a legjobb tudása szerint tanulni és dolgozni."
"Ismét bevezetik a közveszélyes munkakerülőkkel szembeni kényszerintézkedéseket."

A jóslatok sokkal pontosabbak
2012. szeptember 26. szerda, 20:06 | Panka2011

Kedves Karma Tsering!
A jóslatok sokkal pontosabbak annál, mint amit ide írtál. Pl. nem írtad meg, mely év melyik napján következik be az Általad említett esemény, így azt sem érteni, mi köze 2012-höz és a 2012. dec. 21-re jövendöltekhez.
Visnu felhatalmazott küldötte, Avatára állítja vissza az igazságot a Földön?
Akkor ő igazat mond 2012-ről: http://www.youtube.com/watch?v=wUITHfKhs9E&feature=related
:)
(2011 augusztus eleji előadás. Ezután indítottam el az 500 nap az Aranykorig c. topicomat.:))

Feliratkozás Hírlevélre