A Titok (Secret) című filmről tárgyilagosan | Önmegvalósítás.hu

A Titok (Secret) című filmről tárgyilagosan

Kozma Szilárd:
„A titok”-ról komolyan. (Rész a Harmónia törvénye c. tanulmányból)
A neveltetésünk által indukált helytelen, mikor agresszív, mikor valóság-tagadóan konfliktuskerülő és valósághamisító mentalitásunkból és a helytelen táplálkozásunkból eredő betegségeink, a materialista - fogyasztói mentalitásunkból adódó valóság-tévképzeteink, lelki gyengeségeink, a gyávaságunk, kicsinyességünk és a testi korrupciónk feltárása által elsősorban az EGÉSZ EMBER mentalitása kell spirituálisan és kauzálisan megtisztuljon. Ehhez le kell mondania az öncélú termelő-fogyasztói mentalitásról és így a "Létért való küzdelem" rémeszméjéről, valamint a külső ellenségként kezelt természettel való egyenlőtlen (hiszen az ember elsősorban önmagával, saját egoizmusával, hitetlenségével, kicsinyességével kellene harcba szálljon, ami helyett, persze a külső, "vad természetet" akarja legyőzni) harcáról, a természet-irányítási mániájáról. És akkor majd a természet is újra fog tisztulni körülötte. Mindaddig valójában teljesen feleslegesek a nagy hűhóval kidolgozott és részeiben sikeresen alkalmazott, környezetvédő tudományos beruházások.

Ezek csak arra valók, hogy néhány tudósnak és a tömegeknek a lelkiismeretét elaltassák, miközben a lelkiismeretüket így, tudományos érvekkel és politikailag is letompítva folytatják az értelmetlen szuper- termeléssel járó rombolást és szennyezést... Ahhoz, hogy magasabb vibrációs szinten éljünk, mindig a közvetlen gyakorlati életfeladatok elvégzése mellett és azokkal együtt, a személyes (szubjektív) felelősségre alapozott, univerzális létérzékelést, vagyis annak a harmonikus egység- és teljesség állapotát kell a lelkünkben megvalósítanunk és a mindennapos szemléletünkben és az örök-jelen felelősségünkben fenntartanunk.
Ez, a fenti mondat azért is fontos, mert nagyon sokan úgy képzelik, hogy a személyes rezgési állapot emelése és a spirituális fejlődés elérhető a hétköznapi – materiális – gyakorlati valósághoz nem kötött, logikátlan, de misztikus tartalmú témákkal való intenzív és huzamos foglalkozással, ilyen dolgokról való beszélgetéssel, vagy fantáziálással, lelki és szellemi relakszációkkal, misztikus meditációkkal, ilyen jellegű információ-szerzéssel, esetleg ilyen jellegű un. beavatási (Pl. a joga különböző válfajai) utak követésével. Senki nem tagadja, hogy a spirituális információnak a minél erősebb áramlásához, a tényleges megvilágosodáshoz, sőt: a tényleges szeretet-állapot eléréséhez befogadásához és áramoltatásához, sőt: egyáltalán a gyógyuláshoz is, szükséges a hétköznapi feszültség-okozó hajszából való kikapcsolódás, a nyugalom és a béke - állapot huzamos elérése és fenntartása. Sőt, azt, hogy ezen belül is, a spirituális információ elindulásához és a különböző dimenziók erőtereiben létező személyi struktúráink közötti energetikai kiegyenlítődés és zavartalan információ-csere is csak akkor mehet végbe, ha bizonyos meditációs technikákat ismerünk és ezeket alkalmazni is tudjuk az úgynevezett spiritualizálódásunk érdekében. De ugyanakkor óriási tévedés is, azt képzelni, hogy mindez elégséges a tényleges fejlődéshez és a vibrációs szintünk emeléséhez. Illetve, hogy pusztán ezek által tényleges vibráció-emelődés érhető el!
Amennyire igaz az, hogy ezek nélkül, vagy például önbeavatási spirituális napló-írás nélkül lehetetlen bárminemű személyiségi fejlődés, és a tudományos ismeretek halmozása, vagy a racionális értelmi képességek, vagy akár a művészi érzékenység és előadói, vagy befogadói képesség növelésére vonatkozó törekvés is, mindössze olyan egyoldalú képesség-növekedéshez vezethet, amely bizonyos határok elérésével megreked (plafonálódik) és gyakorlatilag semmiféle életminőséghez nem vezet, ugyanúgy az is igaz viszont, hogy a személyi horoszkópokból kiolvasható hétköznapi és gyakorlati életfeladatok maradéktalan felvállalása és minél nagyobb mértékű beteljesítése nélkül - Amelyek között, figyelem: a Levegő-karmával. De még inkább a Tűz-karmával született személyek esetében gyakran előfordul a Tárgyi valósággal összhangban álló, az által alátámasztható és igazolható, Igazságnak a kiderítéséért és érvényesítéséért való konkrét küzdelem és harc is! – nem lehetséges a fejlődés és a vibráció-emelés hosszú távon és a tényleges sors-következmények, a sors-harmonizáció szintjén! És ez akkor is így van, ha egy – egy gyakorlati életfeladat végrehajtás közben, és különösen az igazság kiderítéséért és érvényesítéséért folytatott harcok közben, látható és érzékelhető módon is, csökken a vibrációs szintünk, mivel valósággal a hatalmukba vesznek és eluralkodnak rajtunk a fárasztó, illetve alacsonyrendűnek érzékelt munka közben (pl. takarítás, mosás, mosogatás, rendrakás, házépítés, udvartisztítás, stb.) közben, és főként harc közben átélt ellenérzéseink, agresszív hevületünk, szenvedélyünk, netalán a haragvásunk és a gyűlöletünk is. A Levegő-karmával és a tűz-karmával rendelkező személyek, meg kell szokják, sőt: akár az unalomig való ismétlések árán is, valósággal be kell gyakorolják azt, hogy ilyen – ellenségesnek érzékelt - körülmények között is, még a harci szituációk intenzív átélése közben is, minél kevesebbet veszítsenek a vibrációs szintjükből (lelki-nyugalmukból és jelenlét-tudatukból, és szellemi erejükből), illetve, hogy ne teljenek meg feloldhatatlan, illetve nagyon nehezen és későn feloldható feszültségekkel, sőt: hogy váljanak képessé, minden harci cselekmény után, azonnal visszaszerezni a nyugalmukat és tisztán-látásukat, spirituális éberségüket. – Amikor elérte ezt, egy egy konfliktustól irtózó, és mindenféle konfliktushelyzettől nyíltan, vagy csak öntudatlanul is, szorongó (levegő, vagy – és tűzkarmás) személy, akkor mondhatja, hogy hosszú távon és maradandóan is képes emelni a rezgési állapotát, illetve, hogy tényleges szellemi fejlődést ért el, hogy a kiegyenlítődési (megváltódási) képességét, valóban növelte. Addig, amíg ez utóbbi nincs megvalósítva, illetve, az általános emberi és a horoszkópból kiolvasható személyi életfeladatok (És ismételten felhívom a figyelmet: ezek lehetnek a tárgyi valóság szerinti igazság kiderítésére, felszínre hozására - ismertetésére és gyakorlati érvényesítésére vonatkozó személyes feladatok is!) nincsenek felvállalva és beteljesítve, mindössze csak misztikus csodabogarak lehetünk, akiknek semmiféle pozitív következménye nincs az életére a misztikus, vagy ezoterikus területen beszerzett tárgyi tudásának ténylegesen.
E törvény kapcsán és a Teremtés-Mágia törvénye kapcsán is szóba került, a mágikus úton történő könnyű és gyors meggazdagodási, és más, ugyancsak mágikus úton, de legalább is misztikus úton történő boldogságszerzési lehetőségről szóló Titok című, bestseller-lista vezető film, amelyben e két törvénynek az összemosásából, a szerzők létrehozták a Vonzás törvényét és akként beszélnek róluk. Azzal együtt, hogy el kell ismernem azt, hogy sok metafizikai igazságra ráhibáznak a szerzők, azt is meg kell jegyeznem, hogy az ok, amiért mindazok, akik e filmet megnézték (És elgondolásom szerint ezeknek a száma rengeteg, talán milliárdos nagyságú is lehet!), nem gazdagodtak meg, nem lett a szerzőkéhez hasonlatos szép és tágas háza, álom-autója, és nem találták meg a lelki társukat stb., nem más, mint az, hogy a film szerzői semmit nem tudnak mindarról, amit a fentiekben írtam. Ti., hogy attól még nem emelkedik jelentősen és az össz-személyiségem szintjén a vibrációs állapotom, ha reggelétől estig mind csak kacarászok és mosolygok máris-üdvözülten, hanem a legtöbbünknek olyan, egyenesen utált életfeladatokat is fel kell vállalni és be kell teljesíteni, amihez, éppen az illető létkörben érvényesülő nehéz karmája miatt, nem csak, hogy semmi kedve nincs, de egyenesen iszonyodik tőle, mint egyesek pl. a harci szituációk, és a személyi konfliktusok felvállalását, mások a családanyai, vagy családapai szerep- és gyermekvállalást, mások a testi munkát és ismét mások ennek az ellenkezőjét: a nagy koncentrációt, fegyelmezettséget és helytállást igénylő felelősségvállalást, vagy a pénzbírsággal, esetleg vagyon- és szabadságvesztéssel járó gazdasági tranzakciók véghezvitelét. – Mindenkinek a horoszkópjából kiolvasható karmája szerint. És ha ezt az egyéni karmáját nem vállalják fel, mind erőltethetik magukra a vidámságot és a jó érzést az emberek és álmodozhatnak reggeltől estig a meggazdagodásról, vagy a párkapcsolati boldogságról, mert a „Titok” tudása minden ilyen esetben csődöt fog mondani. – Mint ahogy csődöt is mondott azok 95 százalékánál, akik a Secret c. filmet, akár többször is megnézték. Figyelem: nem azt mondom, hogy a szerzőknek nincs abban igaza, hogy a búskomorság és a pesszimizmus és az öncélú szkepticizmus, akárcsak az irigység és az agresszió, vagy a csalás sors- következménye negatív, hanem azt, hogy az „érezd jól magad”-ra és a reggeltől estig való képzelődésre vonatkozó „misztikus” tanács betartása, önmagában még koránt sem fog hozni mindenkinél (Az esetek 95 – 98 százalékéban!) pozitív eredményeket. Párommal utána néztünk, hogy a szerzők, akik azt állítják, hogy a „titok” használatával gazdagodtak meg, hogyan tudták ezt elérni. Nos, a dolog roppant egyszerű: ugyanúgy mint Jose Silva és az agykontroll-oktatók: olyan eleve „sikerre ítélt” könyveket írtak és írnak, illetve olyan népszerű, „gazdagodj meg könnyen és gyorsan” – jellegű tanfolyamokat tartanak, amelyekre mindenki, akinek gőze nincs a fent leírtakról szívesen és naivan „befizet”.

Beküldte: | 2011. jan. 11. kedd - 17:14

Hozzászólások

2 hozzászólás
koverellenor képe
egyebek
2011. január 11. kedd, 22:56 | koverellenor

Én Kozma Szilárd helyében néha tennék egy kis kitérőt más, általam megtapasztalt hasznos módszerek felé is, mert így könnyen azt hiszi a szende olvasó, hogy itt meg akarják téríteni valami hitre, mely szerint minden csak világi hívság az ő általa marketingelt metafizikus-mágikus-antimisztikus-asztrológián innen és túl.

Medve képe
Kedves Violetta!A könyv és a filmesített formátumu anyagot
2011. január 12. szerda, 9:29 | Medve

Kedves Violetta!

A könyv és a filmesített formátumu anyagot megismerve akkor még magam sem voltam képes működtetni a tudatos teremtést, a sorsom alakulását, ám később egy összetett trauma késztetett a változtatásra, melyet akkora HITTEL tettem, hogy helyére került az életmegoldó képlet legfontosabb eleme: a hit, mint energia, mely generálta a megvalósulást.
Megosztom Veled /Veletek/ egy erről szóló tudományos kisérlet leírását:

Előrebocsájtom, senkit sem akarok megtéríteni, templomba sem járok, a templom magam vagyok a hitem által. A hit nem csupán szó vagy fogalom! A hit maga az univerzum energiák megnyilvánulásának egy formája. Nem látod, s ezért nem is hiszed, létezik? Az elektromos áramot sem látod a vezetékben, mégis tapasztalod a hatását, fényt ad a lámpa, melegít a vasaló, stb.
Nos egy szemléltető tudományos kisérlet leírásával szeretném felhívni a figyelmet, hogy saját sorsunk teremtésének kulcsát születésünktől fogva magunknál hordozzuk, ám kevesen merik a zárba helyezve megnyitni a hit teremtő kapuját.
Íme a leírás:
N. I. Stowel amerikai kutató tudós híre ateista volt. Tudóstársaival évekig dolgozott, hogy az atomban rejlő erők titkaira fényt derítsen. Felfedezett néhány olyan dolgot, ami korábban ismeretlen volt a kutatók előtt. Kutató kisérletei nemcsak a tudományoknak szolgáltak, hanem az Ő életfelfogását is teljesen megváltoztatták. Ő maga erről így számol be:
"Cinikus Istentagadó voltam. Azt gondoltam, hogy Isten nincs. Azt hittem, hogy Isten az emberek elméjének képzete. Olyan Isteni lény létezésében, aki mindenkit szeret, és akinek minden felett hatalma volna, nem tudtam hinni. Egy klinikai patológiai laboratoriumban dolgoztam. Azt a célt tűztem ki, hogy megmérjük az emberi agy sugárzásának erősségét, erősségének hullámzását.
Felkészültünk munkatársaimmal a fontos vizsgálat elvégzésére.Meg akartuk vizsgálni, mi történik az emberi agyban miközben a halál beáll. E célra egy asszonyt választottunk ki . Agydaganattal került klinikánkra. Az asszony szellemileg és lelkileg is teljesen normális volt. Feltünt szeretetreméltó egyénisége. Testileg nagyon rosszul volt. Tudtuk, hogy halálos ágyán fekszik. Ő is tudta. Azzal is tisztában voltunk, hogy betegünk olyan asszony akinek hite Krisztusban az Ő személyes Megváltójában igen nagy. Röviddel halála előtt nagy érzékenységű felvevő-mérő készüléket helyeztünk el rajta. E készüléknek az volt a rendeltetése, hogy mutassa, ami az agyban az utolsó pillanatban lejátszódik. A haldokló agya fölé egy parányi mikrofont helyeztünk el, hogy halhassuk, ha még valamit mondani tudna.
Megrázó esemény!
Miután a müszerek bekapcsolásával készen voltunk, bementünk a haldokló szoba melletti helyiségbe. Mi voltunk ott. 5 józan tudós. Köztük én voltam a leg józanabb és a legkeményebb. Várakozva , belső feszültséggel eltelve álltunk mérőkészülékünk előtt. A készülék mutatói 0 fokon állt. A mutató 500 fokot jobbra, pozitív irányba tudott kitérni, és 500 fokot balra, negatív irányba. Előzőleg egy rádióállomás erősségét mértük 2 készülékkel. Az adást 50.000 Wattal /50 KW./ sugározta az állomás. Ennél a mérésnél a skálamutató pozitív irányba lendült ki és 8 fokot mutatott. Elérkeztek a haldokló utolsó percei. Egyszercsak halljuk, hogy elkezd imádkozni az asszony. Magasztalja Istent. Kérte, hogy bocsásson meg azoknak, akik neki életében rosszat tettek. Erős hitéről a következő szavakkal tett tanúságot. " tudom, hogy Te vagy Istenem az egyetlen megbízható forrása minden teremtménynek és az maradsz örökre." Megköszönte, hogy egész életen át vele volt, vezette és azt is, hogy Isten eszköze lehetett az anyagi világban. Végül pedig örömben tört ki, hogy hogy nemsokára látni fogja Megváltóját. Megrendülve álltunk műszerünk előtt. Meghatódottságunkban el is felejtkeztünk, hogy mit is akartunk mérni, vizsgálni. Egymásra néztünk, nem szégyelltük könnyeinket. Én a hallottakon annyira megrendültem, hogy sírnom kellett. Gyermekkorom óta nem sírtam... A haldokló még imádkozott, amikor hirtelen csapkodó hangot adott műszerünk. Rápillantottunk, és láttuk, hogy a mutató az 500 fokon hevesen rázkódott, pozitív irányban kicsapódott és még tovább is ment volna, de nem tudott. A skála végén rázkódott. A kisugárzó energia meghaladta méréshatárunkat. Gondolataink egymást kergették. Ez az asszony hitével teremtett "hidat" Istenhez, az univerzumhoz és ez olyan erőt generált, amely több mint 62 szer erősebb volt mint a rádióadó egész világot besugárzó adása.
A kisérletet egy negatív godolkodásu személlyel folytatták a kutatók, ennek megfelelően hasonló eredménnyel, ám a mutató negatív irányba tért ki ezuttal. Nem tartom fontosnak részletezni, de ajánlom ehhez kapcsolódóan Massaru Emoto japán tudós professzor : A víz üzenetei című könyvét elolvasni! Döbbenetes felismerésekhez vezethet, mely sok miértünkre adhat választ.

(1971 julius 25.-én hangzott el egy tudományos előadáson)

Feliratkozás Hírlevélre