Kavics22 teljes hozzászólásai | Önmegvalósítás.hu

Kavics22 teljes hozzászólásai

Hozzászólás Edit link Comment Widget
Írnál erről bővebben Karmatörlő ? Vagy még éretlen vagyok
2010. dec. 12. vasárnap 21:54
/Belső változás/

Írnál erről bővebben Karmatörlő ? Vagy még éretlen vagyok hozzá ?

Azért ebben egy-két hasznos tanács benne van. Mielőtt még
2010. dec. 12. vasárnap 08:44
/Miért fontos a házasság?/

Azért ebben egy-két hasznos tanács benne van. Mielőtt még házasságra adnád a fejed. :)

"Márpedig kijelentettük és leszögeztük, hogy mi úgy döntünk, a házasság legyen azon szeretet legmagasztosabb tapasztalatának legnagyszerűbb kifejezése, amelyre ember képes. Pontosan ezt mondtuk. "A házasság legyen azon szeretet legmagasztosabb tapasztalatának legnagyszerűbb kifejezése, amelyre az ember képes." Aztán nekiláttunk felépíteni a házasság intézményét és a házasság tapasztalatát, ami pontosan a kinyilvánított szándék ellenkezőjét hozta létre - gyakorlatilag azon szeretet legsilányabb tapasztalatát, amelyikre az ember képes. Azét a szeretetét, amelyik nem felszabadít, hanem birtokba vesz. Azét a szeretetét, amelyik korlátoz, ahelyett hogy gyarapítana. Azét a szeretetét, amelyik kisajátít, nem pedig odaadja magát. Azét a szeretetét, amelyik gyakorlatilag mindent elkorcsosít maga körül, noha a természete és a kijelentésünk értelmében mindent nagyszerűbbé kellene varázsolnia.

A házasság olyan tapasztalatát teremtettük meg, aminek túlontúl sok esetben semmi köze a szeretethez. Megteremtettünk egy tokot, egy héjat, valamiféle burkolatot. Ezzé akartuk tenni a házasságot. Azt akartuk, hogy legyen afféle burok, ami mindent megtart pontosan ott, ahol abban a pillanatban állt, amikor azt mondtad, hogy szeretlek, és tartson meg mindenkit pontosan ott, ahol abban az első pillanatban volt. Csakhogy az emberek és az események továbbhaladnak. Megváltoznak. Az élet maga a változás. És így a házasság ellene szegül az élet folyamatának, mert roppant kicsiny mozgásteret kínál, legalábbis abban a formájában, ahogyan sok társadalom, vallás és családi hagyomány felépítette.

Ezek a társadalmak, vallások és családok jórészt afféle minibörtönként alkalmazzák a házasságot, egyfajta szerződéses megegyezésnek, ami valahogy így szól: "Minden úgy legyen, most és mindörökké, ahogyan éppen ebben a pillanatban van. Te nem fogsz szeretni senki mást és rajtam kívül bizonyosan nem fogsz szerelmet mutatni senki más iránt. Nem fogsz menni sehová, csak ahová én megyek. Nagyon kevés olyasmit fogsz tenni, amit nem én teszek veled, és ettől a naptól kezdve legyen az életed, legalábbis bizonyos fokig, korlátok közé szorított." Így aztán az, aminek határtalanná és felszabadulttá kellene tennie az ember szellemét, pontosan ez ellen munkálkodik, korlátozza az embereket, megláncolja a lelküket és ketrecbe zárja a szellemüket.

Ez a házasság mérhetetlen iróniája abban a formájában, amilyennek megteremtettük. Kimondjuk a sorsfordító "igen"-t, és attól a pillanattól kénytelenek vagyunk megtagadni magunktól mindazokat a dolgokat, amiket igazán szeretünk csinálni az életben. Ezt kétségkívül kevesen ismerik be a szerelem első hevületében és a házasságkötés utáni első pillanatokban. De három, öt vagy hét évvel később eljutnak erre a felismerésre, amikor hirtelen rádöbbennek, hogy a házasság intézménye révén nem gyarapodott, hanem ellenkezőleg, az önkifejezésük elsekélyesedett a világban.

Ez az ítélet természetesen nem vonatkozik valamennyi házasságra. De éppen elég soknak az esetében igaz. Bátran kimondhatjuk, hogy a döntő többségükben igaz. És ezért ilyen magas a válási arány, mert az emberek nem annyira egymásba fáradnak bele, mint inkább a házasság által rájuk kényszerített megkötésekbe és a korlátozásokba. (Nem elgondolkoztató, hogy már az első pillanatban a házasság kötelékeit emlegetjük?!) Az ember lelke tévedhetetlenül felismeri a pillanatot, amikor felkérik, hogy vonuljon vissza.

Másfelől viszont a szeretet teljes egészében a szabadságról szól. A szeretet meghatározása maga a szabadság. A szeretet szabad, nem ismer korlátot, megkötést és semmiféle feltételt. Szerintem tehát azt követtük el, hogy egy velejéig mesterséges létesítményt húztunk valami olyasmi köré, ami a legkevésbé sem mesterséges. A szeretet az emberi tapasztalás leghitelesebb élménye. Ám ezen bámulatos hitelesség közepette is létrehoztuk a mesterséges megkötéseket. És ez teszi olyan nehézzé az emberek számára, hogy megmaradjanak a szeretetben.

Aztán ne feledkezzünk meg még egy fontos tényezőről, ami az Új Házasságot jellemzi: "Elismerem, hogy te, te magad is változni fogsz. Változni fognak az elképzeléseid, változni fog az ízlésed, változni fognak a vágyaid. Jó, ha változik a tudásod arról, aki vagy, mert ha nem változna, akkor merev személyiséggé válsz az évek során, annál pedig semmi nem kevésbé tetszetős számomra. Ezennel felismerem és elismerem, hogy benned is változásokat fog létrehozni a fejlődés folyamata."

/D.N.Walsch: A kapcsolatokról /

Célok nélkül nincs előbbre jutás az életben. Ha csak arra
2010. dec. 11. szombat 12:20
/Elengedés vagy cselekvés/

Célok nélkül nincs előbbre jutás az életben. Ha csak arra várunk, hogy történjen már valami, mert eddig is történt és ezután is fog, akkor az egész életünk kiszámíthatatlan káosszá válik. Kellenek a tervek és nem elég, ha csak a fejben születnek meg, hanem igenis tenni kell értük.

A görcsös akarás egészen biztosan zátonyra futtat mindent, de a teljes elengedés, közöny, valahogy úgy is lesz álláspont is.

Elindulni a megvalósítás felé, talán ez a legnehezebb. Én úgy hiszem, még mindig jobb elindulni egy látszólag kiforratlan döntés felé, mint üldögélni és várni a Megváltót. Az egyik lépés hozza a másikat, hol sikereket, hol kudarcot. Időközben a cél is változhat, mert jobbat, önmagunkhoz közelebb állót találunk és akkor már változnak az eszközök is.

A lényeg az, hogy ami tényleg nem megy, azt el kell engedni és lépni egy másik irányba. Lehet, hogy az sem úgy megy, ahogy szeretnénk, de a lehetőségek tárháza végtelen. Akkor és csakis akkor, ha hajlandóak vagyunk legalább az első lépést megtenni és nem csak ábrándozni, üres terveket szőni.

A semmittevés, egy helyben toporgás megöli a lelket, kiöli a tenni akarásnak még a szikráját is és az ember beleroskad a mindennapok ürességébe. Innen aztán pokoli nehéz kilendülni.

Folyamatosan figyelnünk kell önmagunkat, belső érzéseinket, a testünket, mi az, ami valójában előre visz, örömöt ad. És akkor már nem baj, ha változik a cél, változnak az eszközök, csak az a lényeg, az elején legyen hitünk, erőnk, elszántságunk a tenni akarásra. A folytatás pedig majd adja magát.

Mozdulni kell, észrevenni az alternatívákat és ami nem megy, nem erőltetni. Na persze, könnyű ezt leírni, de úgy hiszem, sokkal nehezebb egy helyben ülni és várni a csodára. Mert a csodák csak azokkal történnek meg, akik elébe mennek legalább egy kicsit az úton.

Nagyon mélyek a verseid. Kár a fiók mélyén porosodni hagynod
2010. dec. 11. szombat 11:54
/Belső változás/

Nagyon mélyek a verseid. Kár a fiók mélyén porosodni hagynod őket.

Igen Aditi ! Igazat adok Neked abban, ahogy egyre mélyebben
2010. dec. 10. péntek 15:39
/Belső változás/

Igen Aditi ! Igazat adok Neked abban, ahogy egyre mélyebben ismerjük önmagunkat, annál több minden tárul elénk megoldandó feladatként. Néha mázsás súlyként nyomja a vállunkat, az enyémet legalábbis igen.

Szívesen letenném, de újra és újra visszaköszön más-más ruhát öltve. Nem mindig feladatnak mutatja magát, olykor elsuhan előttem, mint egy csábos pillangó és beránt önmagam mélyébe. Egyszer csak ott állok elillant lelki békével, ami csak pillanatokra fedte fel magát, és hozzá kell látnom szétbogozni a szálakat. Nagyon sokszor lázadok még, nehéz belátnom, hogy felesleges, energiát pocsékoló, hiábavaló cselekedet.
Talán ezért is érzek oly ritkán elégedettséget, hiszen a kettő kizárja egymást.

"Már számtalanszor felismertem, hogy az életben valójában sohasem az a lényeg, amit tapasztatunk, hanem a tapasztalatainkhoz való viszonyulásunkon keresztül a tudatosság, ami megszületik a tapasztalataink által. :)"

Azt hiszen, ez nagyon lényeges mondatod ! Valahol mélyen ezt már tudtam, de Te hoztad felszínre és fogalmaztad meg úgy, hogy tisztán érzem magamon az üzenetét. Már meg is éltem jó párszor és még meg is fogom, mármint a tapasztalást, a tudatosságot pedig, amit a tapasztalások hozadékaként nehéz szülésként világra hozok, sokkal bölcsebben kellene kezelnem.

Annyit érzek, hogy az elégedett pillanataim köszönő viszonyban sincsenek az elégedetlenekkel. Folyton keresek valamit, valakit önmagamban és ritkán tudok megállni, hogy gyönyörködjek az eredményben.

Hogy valaha megtaláljuk-e saját kérdéseinkre a végső választ ? De jó lenne tudni. Valószínűleg belül meg fogom érezni, hogy megérkeztem; ezzel a feladattal nem lesz több dolgom. Nem azért, mert nem köszön rám újra, hanem mert már én nem veszek róla tudomást. Az én közreműködésem nélkül pedig elhal, elveszti jelentőségét.

Én a nehéz esetek közé tartozom, sok-sok kört kell futnom közel ugyanazzal a problémával, mire annyira fejbe kólint, hogy legalább levonjam a tapasztalást. A tapasztalás tudatossággá érése pedig általában fáziskéséssel megérkezik, de mindez persze nem jelenti azt, hogy újra és újra bele nem esek önnön csapdámba. Örömmel vonom le olykor a következtetést, hogy kezdek óvatosabbá válni, ha nem is bölcsebbé.:)

Ki az, aki nem elégedetten, belső békével szeretné leélni az életét ? Hiszen itt mindannyian arra vágyunk, mégis oly keveseknek adatik meg, legalábbis hosszabb távon.

A hiba egészen biztosan bennünk van, nem azzal, hogy boldogok, elégedettek akarunk lenni, hanem azzal, hogy az éppen meglévő állapotunkat képtelenek vagyunk jónak érezni, értékelni. Viszonyítunk, hasonlítunk, összevetünk mások életével. Harcolunk, akarunk, dacolunk - elnézést, itt magamból indultam ki.

Oda kellene eljutni, hogy a meglévő is elég legyen, békességgel elfogadjuk és ha több jön ki belőle, azt külön köszönjük meg a Sorsnak. Na hát ehhez kell végtelen türelem és bölcs alázat és nem csak a szavak szintjén, hanem legeslegbelülről fakadva. De oda csak akkor jutunk el, ha lehántjuk az elfedő rétegeket, ha képesek leszünk olykor áthatolni saját ködünkön.

Hiszem, hogy ezt meg lehet valósítani, bár azt nem tudom, hogy élet kell hozzá.

Köszönöm a leveled, nagyon mélyről jött és éppen rátalált a mostani problémámra. Én is hasonlókon gondolkodom.

Ha mindezekre a kérdésekre tudnánk a választ, vajon mi hajtana
2010. dec. 10. péntek 12:17
/Belső változás/

Ha mindezekre a kérdésekre tudnánk a választ, vajon mi hajtana egyre követelőzőbben önmagunk megismerésére, lecsupaszítására.

Csak nézz végig önnön fejlődéseden. Bármekkorát is léptél saját magadhoz képest, nem vagy elégedett, nem vagy "belenyugvó", keresed, kutatod a válaszokat. Azok mind ott vannak benned, de csak a maguk idejében érkeznek el hozzád.

A mindenkori helyzetet el kell fogadni és az elfogadással együtt ott a fejlődés, az előre lépés lehetősége. De csak a lehetősége és nem a biztos javulás. Úgy kell belátni saját korlátainkat, hogy mindig nyitva hagyjuk a kapukat és ha megértünk rá, be tudjuk rajta engedni a tudatosság következő kis mécsesét. A fejlődésnek nincs határa, a lehetőségek végtelenek, csak önmagunk tudunk határt szabni saját magunknak, de ezt miért is tennénk ?!

Most úgy gondolom, a válasz mindenkori önmagunk teljes, tiszta elfogadásában rejlik. Ezért olyan nehéz ez az út és ezért nehezek a válaszok is, ha egyáltalán vannak.

Csak azt tudtam kiolvasni, amit bennem megmozdított. Kinek a
2010. dec. 09. csütörtök 18:19
/Önmegvalósítás vagy önzésmegvalósítás/

Csak azt tudtam kiolvasni, amit bennem megmozdított. Kinek a dióhéjra van még szüksége, kinek a belsejére és kinek magára az egészre. :) És ez így van jól....................

Az ősbizalom egészen biztosan nem ember és ember közötti
2010. dec. 09. csütörtök 15:27
/Ősbizalom/

Az ősbizalom egészen biztosan nem ember és ember közötti bizalomról szól. Hogyan bízhatnám önmagam sokszor bizonytalan énjét olyan valakire, aki önmaga is keresgél és az ő megközelítésében a bizalom talán valami egészen másról szól, máshogyan értelmeződik.

"Bizalomért bizalmat cserébe". Na de hol a határ, ahol az én bizalmam még nem teher, a másik bizalma még nem zavaró a számomra és fordítva.
Ember és ember közötti bizalom az egyik legtörékenyebb dolog a világon, ha egyszer eltört, nagyon nehéz összeragasztani és valószínűleg már sohasem lesz ugyanaz. Mégis bízunk, de már sokkal inkább önmagunkra helyezve a hangsúlyt, saját magunkat erősítve.

Az ősbizalom valami egészen másfajta bizalom. Mintha valaki, vagy valami stabilan tartana ebben a világban, számára mindegy, hogy bízok, avagy sem. Elfogadja a bizalmatlanságomat, a tévedéseimet, a túlkapásaimat, újra és újra erőt ad, nem hagy túl sokáig zuhanni, csak éppen addig, ahonnan még képes vagyok talpra állni. Úgy bízik bennem, hogy nem vár el semmit cserébe.

Teljes bizalom úgy, hogy megmaradhatok a bizalmatlanságomban mindaddig, amíg belülről nem érzem azt, ezen a ponton megerősödtem, jöhet a következő kihívás. És az sem baj, ha mindez csak illúzió, kezdődhet minden elölről egy kicsit máshogyan.

Az ősbizalom egyszerre létezik bennem és látom kívülről, ahogy támogat, vagy éppen kihúzza a lábam alól a talajt, de mindezt értem teszi, vagyis egyre inkább úgy érzem, ÉN MAGAM TESZEM ÖNMAGAMÉRT.

A technika csodája, remélem Sanyi törli az egyiket. :)
2010. dec. 08. szerda 15:43
/Önmegvalósítás vagy önzésmegvalósítás/

A technika csodája, remélem Sanyi törli az egyiket. :)

Kedves Sankara ! Én nem látom ilyen sötéten a világot, bár
2010. dec. 08. szerda 15:41
/Önmegvalósítás vagy önzésmegvalósítás/

Kedves Sankara ! Én nem látom ilyen sötéten a világot, bár egyáltalán nem azért, mintha a szellemem fénye világítana. :) De azért köszönöm Neked.

Lehet, hogy az ember bizonyos szempontból gyarló, de vajon mihez képest ?! Én úgy gondolom, mindig csak saját magunkhoz viszonyíthatunk és én nem hiszem, hogy fejlődésünk szempontjából áldásos lenne folyton ostorozni magunkat és a hibáinkon, bűneinken rágódnunk. Így azt érezném, mintha folyton Dante poklában járnék, holott az Életet azért kaptuk, hogy élvezzük. Persze ki-ki a maga viszonyításában, mert lehet ugyanannak az embernek ugyanaz a dolog öröm, míg a másiknak szenvedés, csupán a hozzáállásuk, életfelfogásuk eltérő.

Önmagunkkal szemben a kulcsszó: szeretet, türelem, elfogadás és mértéktartó alázat. Lehetséges, hogy az én hitvallásom túlságosan megbocsájtó, ám legyen. Lehetnek segítőim az úton, de saját, igazi mesterem csak én lehetek, hiszen ki ismerné jobban önmagamat, mint én ?!

Belátom, a szenvedéseinkből, fájdalmainkból tanulunk, azokra a bizonyos lépcsőfokokra így juthatunk egyre feljebb és feljebb. De azt is látom, hogy a kezdeti szenvedések, ha szinte ugyanúgy megismétlődnek is, már nem fejtik ki ugyanazt a gyötrelmet. Ha egyszer már átmentem egy hasonló megtapasztaláson, pokolian fáj ugyan, ha ismételten belelépek az árokba, de már hamarabb és könnyebben lépek ki belőle. Talán Neked van igazad, a külső dolgok valóban jelentéktelenebbé válnak a tapasztalások által.

Mindazonáltal ember lévén, szeretnék minél többször boldog, kiegyensúlyozott lenni, ezt azonban először magamban kell megteremtenem ahhoz, hogy a külvilággal békében éljek. Ez még nem megy és nem is fog egy darabig. A mérleghintám túlságosan intenzíven billeg. És még ha hadakozok, tiltakozok is olykor, ezt kell most megélnem ki tudja meddig, amíg egy kissé lelassíthatok és közelebb kerülök a középpontomhoz.

"Minden ember saját maga számára feltétlenül az út, de csak akkor az, ha keményen megragadja egész egyéniségét és felébredt szellemi akaratának erejével felismeri, hogy ez az egyéniség nem ő saját maga, hanem csupán olyasmi, amit szenvedések árán alkotott a saját használatára."
Ez így van. De erőszakos, dacos eszközökkel, akarással, erővel a fejlődést nem lehet gyorsítani, a folyamat önmagát szüli, tudatossággal, bölcsességgel, mégis szelíden a lehetőségek hátára fel lehet és fel is kell ülni.

Nagyon köszönöm az írásodat, minden mondata alaposan elgondolkodtatott.